สศช. ระดมความเห็น เรื่อง ร่างระเบียบ SEA

สศช. ระดมความเห็น เรื่อง ร่างระเบียบ SEA

สภาพัฒน์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบ…

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1  เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในขับเคลื่อน SEA”

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในขับเคลื่อน SEA”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สภาพัฒนาการเศรษ…

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2  เรื่อง  “ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์”

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สภาพัฒนาการเศรษฐกิ…

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 3  เรื่อง “SEA บนเส้นทางความท้าทายใหม่ จากแนวทางสู่การปฏิบัติ”

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “SEA บนเส้นทางความท้าทายใหม่ จากแนวทางสู่การปฏิบัติ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สภาพัฒนาการเศร…

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือก

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือก

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแ…

สภาพัฒน์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับการวางแผนพัฒนา

สภาพัฒน์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับการวางแผนพัฒนา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  นายวิชญายุทธ บุญชิต ร…

สภาพัฒน์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

สภาพัฒน์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565สภาพัฒน์ จัดการประชุมกลุ่มย่…

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือก

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือก

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เร…

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือกภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเลือกภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2

ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 15.00 น….

สศช. แถลงแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ : กรณีอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

สศช. แถลงแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ : กรณีอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ…