slider-1
slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
previous arrow
next arrow

การแถลงข่าวแนวทางการจัดทำ SEA สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การแถลงข่าวแนวทางการจัดทำ SEA สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็นของคุณสำคัญกับเรา

คุณคิดว่า การจัดทำ SEA ของประเทศไทยในปัจจุบันด้านใดที่จำเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ

View Results

Loading ... Loading ...

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง SEA ของคุณ

VDO of SEA

..


แนวทางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย

                                                            viewall


SEA ฉบับประชาชน

ความรู้ SEA : ตอนที่ 1 SEA คืออะไร

ความรู้ SEA : ตอนที่ 2 กระบวนการ SEA 

ความรู้ SEA : ตอนที่ 3 กระบวนการการมีส่วนร่วม

ความรู้ SEA : ตอนที่ 4 กลไกการขับเคลื่อน SEA