แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) (6)
slider-1
slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
previous arrow
next arrow

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2566

เห็นชอบ "ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ....

ปฎิทิน

กิจกรรมที่จะมาถึง

แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง)

Strategic Environmental Assessment Guideline
(Revised Edition)

คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็นของคุณสำคัญกับเรา

คุณคิดว่า การจัดทำ SEA ของประเทศไทยในปัจจุบันด้านใดที่จำเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ

View Results

Loading ... Loading ...

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง SEA ของคุณ

VDO of SEA

..


แนวทางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย

                                                            viewall


SEA ฉบับประชาชน

ความรู้ SEA : ตอนที่ 1 SEA คืออะไร

ความรู้ SEA : ตอนที่ 2 กระบวนการ SEA 

ความรู้ SEA : ตอนที่ 3 กระบวนการการมีส่วนร่วม

ความรู้ SEA : ตอนที่ 4 กลไกการขับเคลื่อน SEA