การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 2/2567

เอกสารประกอบการประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุม

Topic: การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
Time: Jun 5, 2024 09:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96166754473?pwd=ZW9vUWJsOE84N05UUE5XeHhVTXE2Zz09

Meeting ID: 961 6675 4473
Passcode: 715999

QR Code