การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 1/2567

เอกสารประกอบการประชุม

รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2566

PPT

นำเสนอของที่ปรึกษา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

รายงานการศึกษาขั้นกลาง
(Interim Report)

รายงานการกำหนดขอบเขต
(Scoping Report)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุม

Topic: การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
Time: May 9, 2024 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97156163902?pwd=dS95NjlBTkdJUkEwY25lNXNzWjY4UT09

Meeting ID: 971 5616 3902
Passcode: 339291

QR Code