การประชุมคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุม

Topic: ประชุมคณะอนุกรรมการ SEA
Time: Aug 4, 2022 14:30 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95366856754?pwd=Vm9BMkZuUW9hQTNGaVROcFBUUll4QT09

Meeting ID: 953 6685 6754
Passcode: 1300

QR Code