การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 3/2566

เอกสารประกอบการประชุม

รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2566

PPT

ประกอบวาระการประชุม

PPT

นำเสนอของที่ปรึกษา

รายงาน

รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1
(Progress Report)

รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1
(Progress Report)
ภาคผนวก

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุม

Topic: การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 3/2566
Time: Aug 4, 2023 9:30 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91295443728?pwd=Y0JkYldLems1RkpTeEp2WkM5Y3hmdz09

Meeting ID: 912 9544 3728
Passcode: 881574

QR Code