เอกสารประกอบการประชุม


วาระการประชุม


PPT

ประกอบวาระการประชุม


PPT

นำเสนอของที่ปรึกษา


รายงานการประชุม

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุม


Topic: ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการจัดการทำ                 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฯ
Time: Feb 2, 2023 13:30 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96301190920?pwd=L1U1bjVFTDIzcWI2ZFRpTnRDSzY4dz09

Meeting ID: 963 0119 0920                                                      Passcode: 650863

QR Code