โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กระทรวงพลังงาน

ที่ปรึกษา