การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บทบาทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่  7 พฤศจิกายน  2565 เวลา 08.30 – 16.30
ณ ห้องธารทิพย์ โรงแรมแคนทารี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม