การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 2/2566

เอกสารประกอบการประชุม


วาระการประชุม


รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2566


PPT

ประกอบวาระการประชุม


PPT

นำเสนอของที่ปรึกษา

รายงานการศึกษาขั้นต้น


รายงานการศึกษาขั้นต้น
(Inception Report)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุม


Topic: การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 2/2566
Time: Mar 27, 2023 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99609177463?pwd=bjB0K2o1cjFWNDBRSHBYcUgwWlBOUT09

Meeting ID: 996 0917 7463
Passcode: 97586

QR Code