เอกสารประกอบการประชุม

วาระการประชุม

PPT

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุม

Topic: ประชุมคณะกรรมการกำกับ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 1/2566
Time: Feb 2, 2023 13:30 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96301190920?pwd=L1U1bjVFTDIzcWI2ZFRpTnRDSzY4dz09

Meeting ID: 963 0119 0920                                                    Passcode: 650863

QR Code