แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) (6)
slider-1
slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
previous arrow
next arrow

การแถลงข่าวแนวทางการจัดทำ SEA สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การแถลงข่าวแนวทางการจัดทำ SEA สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

ปฎิทิน

กิจกรรมที่จะมาถึง

กิจกรรมที่ผ่านมา

แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)

img-SEA-GL-1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การมีส่วนร่วม

ใครสวยสุด

View Results

Loading ... Loading ...

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง SEA ของคุณ

บรรยายความสวยของเรา

จงเขียนมันซะ


Clips of the Month

SEA ภาคประชาชน

ความรู้ SEA