ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในรูปแบบการสัมมนาวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

ลำดับที่เอกสารไฟล์แนบ
1เอกสารประกอบการสัมมนาฯดาวน์โหลด
2ลงทะเบียนดาวน์โหลด